Rimantadine (перорален път) предпазни мерки

Важно е Вашият лекар да проверява напредъка на Вас или Вашето дете при редовни посещения, за да позволите промени в дозата Ви и да проверите за нежелани ефекти.

Това лекарство може да доведе до замайване или объркване на някои хора или до проблеми с концентрацията. Уверете се, че знаете как реагирате на това лекарство, преди да шофирате, да работите с машини или да правите нещо друго, което може да бъде опасно, ако сте замаяни или объркани. Ако тези реакции са особено обезпокоителни, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако симптомите на Вашето дете или детето Ви не се подобрят в рамките на няколко дни или ако се влошат, се консултирайте с Вашия лекар.

Докато сте лекувани с римантадин, не се правете никакви имунизации (ваксинации) без одобрението на Вашия лекар. Живите ваксини срещу вируси не трябва да се прилагат в продължение на 2 дни след спиране на римантадин и това лекарство не трябва да се прилага 2 седмици след получаване на живи ваксини.

Не приемайте други лекарства, освен ако не са били обсъдени с Вашия лекар. Това включва лекарства с рецепта или без рецепта (лекарства без рецепта) и билкови или витаминни добавки.