странични ефекти

Ранните лечения могат да причинят странични ефекти – проблеми, които се появяват, когато лечението засяга здравите тъкани или органи. Страничните ефекти се различават от човек на човек, дори и от тези, които получават същото лечение. Някои хора имат много малко странични ефекти, докато други имат много. Видът на лечението, което получавате, както и размерът или честотата на лечението, възрастта Ви и други здравословни състояния, които имате, също могат да повлияят на страничните ефекти, които може да имате.

Преди да започнете лечението, попитайте лекаря си кои странични ефекти вероятно ще имате. Научете за стъпките, които можете да предприемете, както и за поддържащата грижа, която ще получите, за да намалите нежеланите реакции по време и след лечението. Говорете за всякакви нежелани реакции, които имате и промените, които забележите, така че вашият екип по здравни грижи може да ви помогне или да ви помогне да ги управлявате.

Честите нежелани реакции, причинени от лечението на рак включват