Прост тест: преяждане

Мисли за това, което ядеш

Яжте бавно

Пропуснете алкохола

Всички изброени

Добър опит. Поставянето на всякакви – или всички – на тези тактики за работа ще ви помогне да преминете през голямо хранене, без да го прекалявате.

Добър опит. Поставянето на всякакви – или всички – на тези тактики за работа ще ви помогне да преминете през голямо хранене, без да го прекалявате.

Добър опит. Поставянето на всякакви – или всички – на тези тактики за работа ще ви помогне да преминете през голямо хранене, без да го прекалявате.

Правилно! Поставянето на всякакви – или всички – на тези тактики за работа ще ви помогне да преминете през голямо хранене, без да го прекалявате.

Kathleen M. Zelman, RD, LD, MPH на 29 октомври 2015 г.

ТОЗИ ИНСТРУМЕНТ НЕ ПРЕДОСТАВЯ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ. Той е предназначен единствено за общи информационни цели и не разглежда индивидуалните обстоятелства. Това не е заместител на професионалните медицински съвети, диагноза или лечение и не трябва да се разчита на тях, за да вземате решения за вашето здраве. Никога не пренебрегвайте професионалните медицински съвети при търсенето на лечение поради нещо, което сте чели на Сайта. Ако смятате, че може да имате спешна медицинска помощ, незабавно се обадете на Вашия лекар или наберете 911.

Докато упражнявате, трябва да броите между …