Производни на рифамицин

 
Производните на рифамицин са антибиотици, които действат чрез свързване и инхибиране на микобактериалната ДНК зависима РНК полимераза. Тези антибиотици са бактерицидни и поради това изключително ефективни антитуберкулозни агенти, но устойчивостта може да се развие бързо, ако се използва като самостоятелно средство. Лесно проникват в клетките, телесните течности и цереброспиналната течност, така че могат да се използват срещу организмите в екстрацелуларния компонент и тези, които могат да присъстват в клетките като макрофагите. Рифамицин антибиотиците трябва да се използват по време на курса на лечение на туберкулоза, който може да бъде между девет месеца до една година.

Медицински състояния, свързани с производни на рифамицин